Emner

Underemner
 • Ytringer, kritik og trusler (26)   Vis sagsresuméer
  • "Jeg ser frem til Deres udgydelser" (artikel)
  • Advokat kaldte sin klient for ”fjols” (kendelse)
  • Advokatfuldmægtig delte video på Youtube om familieretlig sag (kendelse)
  • Advokats udtalelser om klagers økonomiske forhold (kendelse)
  • En advokat havde tilsidesat god advokatskik ved at have fremlagt modpartens forligstilbud i retten og ved at have rettet henvendelse til SKAT angående modparten. (dom)
  • Forsvarsadvokats ytringer om forurettet i proceduren ikke i strid med god advokatskik (kendelse)
  • Grov overtrædelse af god advokatskik ved på et dagblads facebookside at fremsætte beskyldninger mod vidner i en verserende straffesag. Højesteret stadfæstede Advokatnævnets kendelse (bøde 100.000 kr.) (dom)
  • Hånlige og nedladende ytringer om modparten fremsat i forbindelse med anke af en dom (kendelse)
  • Principal var ansvarlig for advokatfuldmægtigs opslag i Facebookgruppe (dom)
  • Udtalelser som beskikket forsvarer til pressen (dom)
  • Ytring af krænkende karakter til modparten (kendelse)
  • Ytring i processkrift om at modparten var involveret i selskabstømning (kendelse)
  • Ytring om anden advokats arbejde og salærberegning fremsat i medierne (kendelse)
  • Ytring om at kollega løj for retten (kendelse)
  • Ytring om embedsmand (kendelse)
  • Ytring om forurettet i straffesag (kendelse)
  • Ytring om kollegas faglige niveau (kendelse)
  • Ytring om kollegas sproglige forståelse (kendelse)
  • Ytring om modpart i ankestævning (kendelse)
  • Ytring om modparts mulige strafbare forhold udbredt til bredere kreds (kendelse)
  • Ytring om modparts svigagtige dispositioner (kendelse)
  • Ytring om strafbare forhold sendt til forretningspartnere (kendelse)
  • Ytring om tredjemand (kendelse)
  • Ytring vedrørende kollegas økonomiske forhold (kendelse)
  • Ytringer i et brev til modpartens advokat ej i strid med god advokatskik (kendelse)
  • Ytringer om modpartens seksuelle krænkelser af datter (kendelse)