Emner

  • Advokatens forhold til klienten (69)   Vis sagsresuméer
    • Advokat henvendte sig til klients nye advokat vedrørende udestående salær (kendelse)
    • Advokat udtrådte dagen før hovedforhandling (kendelse)
    • Klientens interesser forud for alt (dom)