Emner

 • Advokatens forhold til klienten (76)   Vis sagsresuméer
  • Advokat henvendte sig til klients nye advokat vedrørende udestående salær (kendelse)
  • Advokat udtrådte dagen før hovedforhandling (kendelse)
  • Advokaten skal bevise, at der er givet ankevejledning (kendelse)
  • Forsvarer videregav kopi af tredjemands forklaringsrapport til egen klient (kendelse)
  • Klientens interesser forud for alt (dom)
  • Udtalelser som beskikket forsvarer til pressen (dom)