Advokat udtrådte dagen før hovedforhandling

Sagsdato: 22. december 2016
Sagstype: kendelse

Resumé:
Advokatnævnet fandt, at en advokat havde handlet i strid med god advokatskik, idet advokaten først dagen før hovedforhandlingen konstaterede at han var inhabil, på trods af at han på daværende tidspunkt måtte anses for at have påtaget sig sagen for klienten.