Emner

 • Forholdet til modparten og dennes advokat (109)   Vis sagsresuméer
  • Advokat orienterede klagers nye arbejdsgiver om baggrunden for klagers afskedigelse og overvejelserne om at indgive politianmeldelse mod klager (kendelse)
  • Advokat overtrådte god advokatskik ved at sende materiale direkte til skønsmanden (kendelse)
  • Advokaten sendte opkrævning af domsbeløb direkte til modparten (kendelse)
  • Ej i strid med god advokatskik, at en advokat videregav fortrolige oplysninger, som utilsigtet var kommet ham i hænde (kendelse)
  • Henvendelse til forbruger med krav om betaling for ulovlig fildeling (kendelse)
  • Ikke retlig interesse i klage over modpartens advokat (kendelse)
  • Kopi af anmodning til Procesbevillingsnævnet (kendelse)
  • Om en advokats adgang til at udlevere klientoplysninger til brug ved en modparts søgsmål (responsa)