Emner

 • Forholdet til modparten og dennes advokat (122)   Vis sagsresuméer
  • "Minretssag.dk" - indgive stævning - kopi til modpart (dom)
  • "Minretssag.dk" – indgive stævning – kopi til modparten (dom)
  • Advokat begik faglig fejl ved ikke for boligeretten at fremlægge sammenlignelige lejemål eller godtgøre, at der ikke fandtes sådanne, til støtte for klientens påstand (kendelse)
  • Advokat foretog uberettiget pengeoverførsel mellem en ejerforening og et grundejerlaug (kendelse)
  • Advokat orienterede klagers nye arbejdsgiver om baggrunden for klagers afskedigelse og overvejelserne om at indgive politianmeldelse mod klager (kendelse)
  • Advokat overtrådte god advokatskik ved at sende materiale direkte til skønsmanden (kendelse)
  • Advokat tilsidesatte god advokatskik som principal for en advokatfuldmægtig, der på uberettiget vis varslede adgang til et lejemål (kendelse)
  • Advokaten sendte opkrævning af domsbeløb direkte til modparten (kendelse)
  • Advokater frifundet for klage over udarbejdelsen af en advokatundersøgelse (kendelse)
  • Berigtigende advokat tilsidesatte ikke god advokatskik ved at tilbageholde deponerede midler i mere end tre år (kendelse)
  • Ej i strid med god advokatskik, at en advokat videregav fortrolige oplysninger, som utilsigtet var kommet ham i hænde (kendelse)
  • Fremlæggelse af modpartens forligsforslag for Familieretshuset (kendelse)
  • Henvendelse til forbruger med krav om betaling for ulovlig fildeling (kendelse)
  • I en forældreansvarssag havde advokaten en telefonisk samtale med klientens søn og sendte efterfølgende en sms til sønnen, uden at advokaten orienterede modparten herom (kendelse)
  • Ikke retlig interesse i klage over modpartens advokat (kendelse)
  • Kopi af anmodning til Procesbevillingsnævnet (kendelse)
  • Manglende kopi af påkravsbrev til modpartens advokat (dom)
  • Om en advokats adgang til at udlevere klientoplysninger til brug ved en modparts søgsmål (responsa)