Emner

 • Almindelige principper for advokaters adfærd (77)   Vis sagsresuméer
  • Advokat foretog arrestbesøg og agerede på vegne af en sigtet på et tidspunkt, hvor hans beskikkelse som forsvarer var tilbagekaldt (kendelse)
  • Advokat gav mod bedre vidende tilsagn om at kunne møde som forsvarer på 50 retsdage (kendelse)
  • Advokat gav tilsagn om at kunne møde i retten på en dag, der var reserveret til hovedforhandling i en anden sag (kendelse)
  • Advokat lod sin klients datter overvære et møde med klienten vedr. en verserende forældreansvarssag om datteren. (dom)
  • Advokat nægtede at medvirke til tilsyn (dom)
  • Advokat repræsenterede 9-årigt barn uden opdrag (kendelse)
  • Advokats ukendskab til retsregel samt spørgsmål om indbringelse af beslutning om offentliggørelse for domstolene (dom)
  • De advokatetiske regler (artikel)
  • Henvendelse til varetægtsfængslet om forsvarerskifte (kendelse)
  • Klage over bobestyrers videregivelse af cpr. nr. (kendelse)
  • Korrespondance på Facebook med 8-årigt barn (kendelse)
  • Manglende orientering om adresseændring til Advokatsamfundet (kendelse)
  • Manglende prisoplysninger og sag om forældremyndighed (artikel)
  • Uberettiget brug af advokattitlen (kendelse)