Emner

Underemner
 • Almindelige principper for advokaters adfærd (95)
  • Advokatfuldmægtiges adfærd (10)   Vis sagsresuméer
   • Advokatens ansvar for fuldmægtigens inadækvate handlinger (dom)
   • Advokatens ansvar for fuldmægtiges dispositioner (kendelse)
   • Advokatfuldmægtig delte video på Youtube om familieretlig sag (kendelse)
   • Advokatfuldmægtigs indgivelse af politianmeldelse (kendelse)
   • Ekspeditionsfejl var ikke en tilsidesættelse af god advokatskik (artikel)
   • En ekspeditionsfejl fra advokatens side, som blev vurderet som culpøs, var ikke ensbetydende med, at advokaten havde overtrådt god advokatskik. (dom)
   • Kontoudskrifter blev ved en fejl sendt til modparten (kendelse)
   • Medarbejder optrådte som advokatfuldmægtig (kendelse)
   • Principal var ansvarlig for advokatfuldmægtigs opslag i Facebookgruppe (dom)
   • Retten fandt, at indklagede advokat var ansvarlig, selvom det efter arbejdsfordelingen på kontoret var hans fuldmægtig, som varetog behandlingen af den omhandlende ejendomshandel (dom)
   • Forsikring (3)
   • Garanti og ansvarsforsikring (2)
   • Hvidvask (3)
   • Loyal optræden (5)
   • Markedsføring (3)
   • Opbevaring og arkivering (1)
   • Samarbejde med andre erhvervsgrupper (2)
   • Selskabskonstruktion (2)
   • Smøl og manglende fremme (5)
   • Tavshedspligt (21)
   • Uafhængighed (4)
   • Ytringer (15)