Advokat nægtede at medvirke til tilsyn

Sagsdato: 5. juli 2019
Sagstype: dom

Resumé:
Vestre Landsret tiltrådte, at en advokat ved at nægte Advokatrådets sekretariat adgang til pris- og opdragsoplysninger havde undladt på behørig vis at medvirke til gennemførelse af et udmeldt tilsynsbesøg, og at advokaten herved havde handlet groft i strid med god advokatskik.