Klage over bobestyrers manglende oprettelse af særskilt bankkonto

Sagsdato: 28. maj 2021
Sagstype: kendelse

Resumé:
En advokat, der var bobestyrer i et dødsbo, havde tilsidesat god advokatskik ved ikke at oprette en særskilt bankkonto til dødsboets kontante midler i overensstemmelse med bobestyrerbekendtgørelsens § 21.