Uberettiget brug af advokattitlen

Sagsdato: 24. september 2018
Sagstype: kendelse

Resumé:
En advokat var som ejer og direktør af et advokatfirma ansvarlig for, at en ansat, der havde deponeret sin beskikkelse, med sin e-mailsignatur uberettiget havde gjort brug af advokattitlen.