Emner

Underemner
 • Retsplejelovens § 126, stk. 1 eller § 126, stk. 4 (24)   Vis sagsresuméer
  • Advokat ansat i Advokatrådets sekretariat var omfattet af retsplejelovens § 126, stk. 4 (kendelse)
  • Advokat ansat i en fagforening var omfattet af retsplejelovens § 126, stk. 1 (kendelse)
  • Advokat foretog i forbindelse med eget huskøb modregning i refusionssaldo uden sælgers samtykke (kendelse)
  • Advokat havde ydet en mangelfuld bistand ved klientens køb af ejendom (kendelse)
  • Advokat på et retshjælpskontor havde optrådt som advokat - retsplejelovens § 126, stk. 1 (dom)
  • Advokat tilsidesatte god advokatskik ved ikke at rådgive om hustype ved klientens ejendomshandel (kendelse)
  • Advokat var ikke forpligtet til at rådgive om jord- og vandforhold ved klienternes køb af en ejendom (kendelse)
  • Advokat var ikke forpligtet til at rådgive om råstofområde på en nabogrund ved klientens ejendomshandel (kendelse)
  • Advokat var ikke pligtig at rådgive om renoveringsarbejder ved klientens ejendomshandel (kendelse)
  • Advokats henvendelse som privat kreditor (kendelse)
  • Advokatvirksomhed udøvet i strid med retsplejelovens § 124 (kendelse)
  • Advokatvirksomhed udøvet i strid med retsplejelovens § 124, stk. 1 (kendelse)
  • Annoncering var ikke advokatvirksomhed (kendelse)
  • Bankansat advokat var omfattet af retsplejelovens § 126, stk. 1 (kendelse)
  • En advokat ansat i et forsikringsselskab afgav oplysninger, der efterfølgede viste sig ikke at være korrekte, til en skadelidt i en personskadeerstatningssag (kendelse)
  • En advokats ytringer på Facebook var ikke sket som led i hans advokatvirksomhed (kendelse)
  • Fejlagtig køberrådgivning ved en ejendomshandel (kendelse)
  • Klientens interesser forud for alt (dom)
  • Mangelfuld køberrådgivning om panterettigheder ved klientens ejendomshandel (kendelse)
  • Mangelfuld rådgivning ved klientens erhvervelse af en ejendom (kendelse)
  • Oprettelse af 'hadeside' over tidligere klient (kendelse)
  • RPL § 126, stk. 4 (kendelse)
  • Uværdig adfærd i forhold til tidligere ansat (kendelse)
  • Virksomhedsansat advokat i inkassofirma (kendelse)