En advokats ytringer på Facebook var ikke sket som led i hans advokatvirksomhed

Sagsdato: 27. september 2018
Sagstype: kendelse

Resumé:
Indklagede, som var både advokat og politisk aktiv, havde på sin Facebookprofil lagt en video op, hvori han præsenterede sig med en række titler, herunder advokat og politiker. Indklagede omtalte i videoen en advokatkollega som bl.a. "revolutionær fascist". Advokatnævnet fandt, at udtalelserne ikke var sket som led i advokatens virksomhed eller i forretningsmæssige eller økonomiske forhold, og nævnet afviste derfor klagen.