Annoncering var ikke advokatvirksomhed

Sagsdato: 11. februar 2010
Sagstype: kendelse

Resumé:
Advokat A havde som formand for B-advokaterne indrykket en annonce. Advokatnævnet fandt, at advokatens adfærd i den henseende faldt uden for retsplejelovens § 126, stk. 1. Nævnet fandt heller ikke, at advokat A som repræsentant for B-advokaterne kunne siges at have udvist en adfærd i forretningsforhold eller andre forhold af økonomisk art, jf. retsplejelovens § 126, stk. 4, hvorfor nævnet afviste klagen.