Søgning i Vidensdatabasen

Når du søger i Vidensdatabasen har du mulighed for at afgrænse din søgning efter de fire nedenstående kriterier.
Hvis du specificerer flere kriterier, så vil du fremsøge sager der opfylder alle disse kriterier.

Der er hjælp at finde for hver af de fire nedenstående søgekriterier, hvis du klikker på hjælpelinket [?],
som findes ud for hver af disse.
Vælg en eller flere sagstyper som søgningen skal begrænses til.
 
Som standard er alle sagstyper valgt (dette har iøvrigt nøjagtigt den samme betydning,
som hvis ingen sagstyper er valgt).
Her kan du afgrænse din søgning til et bestemt dato-interval.
Fra-datoen er som standard sat til den dato, der udgør den ældste sag i sagsdatabasen
 
Datoer skrives i formatet YYYY-MM-DD (eksempel: 12. januar 1989 noteres som 1989-01-12).
Dette format håndteres automatisk, hvis du udvælger en dato via datovælger-knappen til venstre
for Fra-dato og Til-dato felterne.
Her kan du afgrænse din søgning til sager, der er tilknyttet emner, hvis titel matcher søgestrengen.

Når din søgestreng matches op imod emnetitler, så sker der både venstre- og højre-trunkering.
Dvs. søger du på 'salær', så matcher dette alle de emner, hvori 'salær' indgår i mindst et ord i emnetitlen.
Ved fritekstsøgning søger du i tre aspekter ad en sag på en gang. Disse aspekter er
* Sagens titel
* Sagsresumeet
* Den til sagen tilknyttede PDF fil (hvis en sådan er tilknyttet).
 
Når vi i nedenstående skriver "sager der indeholder XXX", så mener vi sager hvis titel, sagsresume eller sags-PDF indeholder XXX.
 
Du kan bruge parenteser og nøgleord til at angive mere præcise søgeudtryk:
 
* OG - angiver at udtryk på begge sider af OG skal gælde, for eksempel vil en søgning på "sag OG konsekvenser" finde sager der indeholder begge ord.
 
* ELLER - angiver at enten udtrykket til venstre for ELLER eller udtrykket til højre for ELLER skal gælde. For eksempel vil en søgning på "sag ELLER konsekvenser" finde sager der enten indeholder ordet sag, ordet konsekvenser eller begge ord.
 
* IKKE - negerer et udtryk, for eksempel vil søgningen "IKKE konsekvenser" finde sager, der ikke indeholder ordet konsekvenser. I stedet for "IKKE" kan man også skrive "MEN IKKE" - det kan være med til at gøre søgeudtrykket lidt lettere at forstå.
 
* () - parenteser kan bruges til gruppere søgeudtryk for at få det ønskede resultat. For eksempel vil en søgning på "sag IKKE (konsekvenser ELLER omfang)" finde sager der indeholder ordet "sag", men ingen af ordene "konsekvenser" eller "omfang".".
 
Søgeudtrykkene kan også skrives på engelsk. Her skal bruges ordene AND, OR, BUT, NOT i stedet. Det er også ligegyldigt om ordene skrives med store eller små bogstaver. I denne guide anvendes dog store bogstaver for at gøre den mere læselig.

Generel søgevejledning   [?]

  [?]
  [?]
  -     [?]
Kendelse Dom Artikel Responsa   [?]