Advokat på et retshjælpskontor havde optrådt som advokat - retsplejelovens § 126, stk. 1

Sagsdato: 23. februar 2018
Sagstype: dom

Resumé:
Vestre Landsret tiltrådte, at en advokat på et retshjælpskontor, der i sin korrespondance med klienten havde optrådt som advokat og ikke anført, at han korresponderede på retshjælpens vegne, skulle bedømmes efter retsplejelovens § 126, stk. 1. Advokaten havde tilsidesat god advokatskik ved ikke inden for rimelig tid at have sendt klientens bilag tilbage.