Advokat foretog i forbindelse med eget huskøb modregning i refusionssaldo uden sælgers samtykke

Sagsdato: 7. oktober 2013
Sagstype: kendelse

Resumé:
Advokatnævnet fandt, at en advokat ved at foretage modregning i refusionssaldo uden sælgers samtykke havde handlet i strid med god advokatskik. Uanset, at forholdet omhandlede advokatens eget huskøb, blev bedømmelsen af adfærden henført til retsplejelovens § 126, stk. 1, idet advokaten havde anvendt sin advokattitel i forbindelse med ejendomshandlen.