Emner

 • Salærberegning (32)   Vis sagsresuméer
  • Advokaten, der var beskikket forsvarer, havde modtaget vederlag af statskassen og opkrævede samtidig yderligere salær hos sin klient (kendelse)
  • Højesteretsdom om salærtvister i advokatmyndighedernes regi (artikel)
  • Inkassoomkostninger (kendelse)
  • Intet salær ved responsumsager (artikel)
  • Klager som søgte rådgivning med henblik på at opnå patent på sine to opfindelser måtte vurderes som erhvervsdrivende (kendelse)
  • Om chancen for at ramme et rimeligt salær (artikel)
  • Salær for førelse af en erstatningssag var ikke urimeligt, jf. retsplejelovens § 126, stk. 2 (kendelse)
  • Salær i en stor transaktionssag ikke nedsat (kendelse)
  • Salær opkrævet for likvidation af et selskab betydeligt nedsat (kendelse)
  • Salærfastsættelse (artikel)