Om chancen for at ramme et rimeligt salær

Sagsdato: 30. august 2016
Sagstype: artikel

Resumé:
Skrevet af Lise Ravnkilde, advokat i Advokatsamfundets tilsynsafdeling.

Reglerne om beregning af advokatens honorar giver løbende anledning til spørgsmål til Advokatsamfundet. Udvalgte emner omtales i denne artikel.