Intet salær ved responsumsager

Sagsdato: 17. november 2008
Sagstype: artikel

Resumé:
Artikel bragt i Advokaten 9/2008 - s. 46-47.

Skrevet af afdelingschef i Advokatsamfundet Rasmus Møller Madsen.

Kan en advokat kræve salær for at indbringe en sag for Responsumudvalget? Ja, mente Advokatnævnet. Nej, har Østre Landsret nu fastslået.