Højesteretsdom om salærtvister i advokatmyndighedernes regi

Sagsdato: 10. november 2010
Sagstype: artikel

Resumé:
Artikel bragt i Advokaten 9/2010 - s. 38-41.

Skrevet af advokat Michael S. Wiisbye.

Det har været omtvistet, hvorvidt en advokat under visse omstændigheder kan opnå betaling for arbejde med behandlingen af en salærtvist opstået i forhold til en klient eller et forsikringsselskab, når tvisten indbringes for advokatmyndighederne.