Salær i en stor transaktionssag ikke nedsat

Sagsdato: 22. december 2016
Sagstype: kendelse

Resumé:
Et advokatfirma bistod sælger i stor transaktionssag, hvor aktier for et trecifret millionbeløb blev overdraget. Advokatfirmaet beregnede sig et salær på 1.350.000 kr. ekskl. moms for bistanden. Sælger klagede til Advokatnævnet. Advokatnævnet bemærkede, at der var ydet bistand til en transaktion, som vedrørte betydelige værdier, og at salæret måtte afspejle det ansvar, der var forbundet med at være rådgiver på en sådan transaktionssag. Advokatnævnet lagde endvidere vægt på, at der var tale om sag, der havde stor betydning for klienten, og at advokatfirmaet som følge heraf havde måttet prioritere sagen. Advokatnævnet godkendte herefter salæret.