Emner

Underemner
 • Salærberegning (32)
  • Andelsbolig (1)
  • Bestyrelsesarbejde (2)
  • Gebyr (1)
  • Inkassosager (2)
  • Konsulentarbejde (1)
  • Skattesager (3)
  • Straffesager (2)
  • Kontorhold (9)   Vis sagsresuméer
   • Advokat opkrævede særskilt beløb for porto og kopiering (kendelse)
   • Advokat opkrævede særskilt beløb for porto og kopiering i en sag, hvor klienten var erhvervsdrivende (kendelse)
   • Advokat opkrævede særskilt beløb for sagens journalisering (kendelse)
   • Advokat opkrævede særskilt beløb for sagens oprettelse, porto og kopi (kendelse)
   • Advokat opkrævede særskilt beløb for sagens oprettelse, porto og kopiering samt sekretærtid (kendelse)
   • Advokat opkrævede særskilt beløb for sekretærtid (kendelse)
   • Afregning for kontorhold (artikel)
   • Afregning for sekretærtid i erhvervsforhold (artikel)
   • Sekretærbistand medregnet i faktura som advokattimer (kendelse)
   • Takstmæssigt (1)
   • Fuldmægtiges bistand (1)