Emner

  • Advokatnævnets sanktions- og reaktionsmuligheder (38)   Vis sagsresuméer
    • Bevisbyrden ved klager over tilsidesættelse af god advokatskik (artikel)
    • Højesteret fandt ikke tilstrækkeligt grundlag for at nedsætte bøden som følge af den meget lange sagsbehandlingstid på ca. 22 måneder, jf. princippet i straffelovens § 82, nr. 13. (dom)