Bevisbyrden ved klager over tilsidesættelse af god advokatskik

Sagsdato: 28. januar 2015
Sagstype: artikel

Resumé:
Artikel bragt i Advokaten 1/2015 - s. 42-43.

Skrevet af Tine Rønde, juridisk konsulent i Advokatnævnets sekretariat.

Advokatnævnet har ved to kendelser af 28. november 2014 pålagt indklagede advokat bevisbyrden for, at klager var ydet mundtlig ankevejledning, og at klager var indforstået med, at en retssag blev hævet. Kendelserne er udtryk for en skærpelse af Advokatnævnets praksis om advokaters bevisbyrde i sager, hvor klienten ikke har mulighed for at bevise advokatens undladelse, og hvor undladelsen har en retsfortabende virkning for klienten.