En advokat havde tilsidesat god advokatskik ved at have tilbageholdt en del af købesummen, og på ny tilsidesat god advokatskik ved fortsat at foretage tilbageholdelse uanset, at Advokatnævnet havde fundet, at tilbageholdelsen var tilsidesættelse af god advokatskik

Sagsdato: 14. juni 2018
Sagstype: dom

Resumé:
Ved kendelse af 20. december 2016 fandt Advokatnævnet, at en advokat havde tilsidesat god advokatskik ved, som berigtigende advokat i en ejendomshandel at have tilbageholdt en del af købesummen til sikkerhed for et eventuelt krav. Advokaten indbragte nævnets kendelse for retten og opretholdt tilbageholdelsen, hvilket sælger klagede over til Advokatnævnet. Ved kendelse af 28. juni 2017 fandt nævnet (dissens), at advokaten havde tilsidesat god advokatskik ved efter nævnets kendelse af 20. december 2016 at have undladt at frigive købesummen. Byretten tiltrådte, at advokaten havde tilsidesat god advokatskik ved at have tilbageholdt en del af købesummen, og herefter ved fortsat at foretage tilbageholdelse uanset, at Advokatnævnet havde fundet, at tilbageholdelsen var tilsidesættelse af god advokatskik.