Emner

  • Advokatnævnets kompetence (11)   Vis sagsresuméer
    • Advokatnævnet havde ikke kompetence til at behandle klagen, da klagen ikke vedrørte indklagedes advokatudøvelse i Danmark. (kendelse)
    • Beskikkelse deponeret, nævnet ej kompetence (kendelse)
    • Danske advokater i EU (artikel)