Danske advokater i EU

Sagsdato: 22. maj 2006
Sagstype: artikel

Resumé:
Artikel bragt i Advokaten 4/2006 - s. 37-38.

Skrevet af Birgitte Blenstrup fra Advokatnævnets sekretariat.

Hvem har kempetencen til at behandle klagesager over en dansk advokat, som har etableret sig i en anden EU-medlemsstat. Er det hjemlandets advokatmyndigheder, eller er det værtslandets advokatmyndigheder?