Advokatnævnet havde ikke kompetence til at behandle klagen, da klagen ikke vedrørte indklagedes advokatudøvelse i Danmark.

Sagsdato: 28. maj 2014
Sagstype: kendelse

Resumé:
Indklagede havde under dansk advokattitel etableret sig i en by i udlandet, hvor han drev advokatvirksomhed. Indklagede bistod klager, som efter at være blevet overfaldet på en parkeringsplads i en anden by i samme udland, søgte rådgivning med henblik på en eventuel erstatningssag mod gerningsmanden. Advokatnævnet fandt, at sagen ikke havde nogen tilknytning til indklagedes advokatudøvelse i Danmark, og at Advokatnævnet derfor ikke havde kompetence til at behandle klagen. Dette gjaldt såvel klagen over det opkrævede salær, som klagen over indklagedes adfærd. Advokatnævnet afviste derfor klagen i medfør af § 17, stk. 1, i bekendtgørelse om Advokatnævnets og kredsbestyrelsernes virksomhed ved behandlingen af klager over advokater