Emner

  • Retshjælp og fri proces (22)   Vis sagsresuméer
    • Advokaten havde ikke orienteret sin klient om, at han ikke ville acceptere vilkårene for retshjælpsforsikringen (kendelse)
    • Opdrags- og prisoplysninger til en forbruger i en sag med retshjælpsdækning (dom)
    • Sen indgivelse af ansøgninger om retshjælpsdækning og fri proces var i strid med god advokatskik (dom)
    • Sen indgivelse af ansøgninger om retshjælpsdækning og fri proces var i strid med god advokatskik (dom)