Emner

Underemner
 • Retshjælp og fri proces (27)
  • Fri proces (5)   Vis sagsresuméer
   • Advokat havde ikke i tilstrækkelig grad vejledt klager om fri proces, hvorfor salæret bortfaldt (kendelse)
   • Advokat havde tilsidesat god advokatskik ved at undlade at ansøge om fri proces (dom)
   • Salær ud over fri procesbevilling (kendelse)
   • Sen indgivelse af ansøgninger om retshjælpsdækning og fri proces var i strid med god advokatskik (dom)
   • Sen indgivelse af ansøgninger om retshjælpsdækning og fri proces var i strid med god advokatskik (dom)
   • Offentlig retshjælp ved advokat (0)
   • Retshjælpsdækning (15)
   • Salærberegning ud over retshjælp (6)