Emner

 • Forholdet til andre end klienter og modparter (22)   Vis sagsresuméer
  • Advokat havde rettet henvendelse til vidne indkaldt af modparten (kendelse)
  • Advokat havde tilsidesat god advokatskik ved i en forældreansvarssag at afholde samtale på sit kontor med de involverede børn forud for et retsmøde i familieretten (kendelse)
  • Advokat overtrådte god advokatskik ved at sende materiale direkte til skønsmanden (kendelse)
  • Advokat undlod at orientere en anden advokat om editionsbegæring (kendelse)
  • En advokat havde tilsidesat god advokatskik ved ikke at have reageret tidligere på en tolks fremsendelse af faktura og senere rykkere for betaling af fakturaen. (dom)
  • Forsvarer videregav kopi af tredjemands forklaringsrapport til egen klient (kendelse)
  • Forsvarsadvokat spurgte efter domsafsigelse, om dommen var skrevet på forhånd (kendelse)
  • I strid med god advokatskik, at en advokat ved sin henvendelse til modpartens vidner forud for vidneafhøringen ikke gjorde det klart, at vidnerne ikke var forpligtet til at udtale sig til advokaten. (kendelse)