Emner

  • Forholdet til andre end klienter og modparter (18)   Vis sagsresuméer
    • Advokat havde rettet henvendelse til vidne indkaldt af modparten (kendelse)
    • Advokat overtrådte god advokatskik ved at sende materiale direkte til skønsmanden (kendelse)
    • Advokat undlod at orientere en anden advokat om editionsbegæring (kendelse)
    • Forsvarer videregav kopi af tredjemands forklaringsrapport til egen klient (kendelse)