Emner

 • Forholdet til andre end klienter og modparter (19)   Vis sagsresuméer
  • Advokat havde rettet henvendelse til vidne indkaldt af modparten (kendelse)
  • Advokat overtrådte god advokatskik ved at sende materiale direkte til skønsmanden (kendelse)
  • Advokat undlod at orientere en anden advokat om editionsbegæring (kendelse)
  • Forsvarer videregav kopi af tredjemands forklaringsrapport til egen klient (kendelse)
  • Forsvarsadvokat spurgte efter domsafsigelse, om dommen var skrevet på forhånd (kendelse)