Advokat undlod at orientere en anden advokat om editionsbegæring

Sagsdato: 29. oktober 2018
Sagstype: kendelse

Resumé:
En advokat havde tilsidesat god advokatskik ved ikke at orientere en anden advokat om en editionsbegæring. Det kunne ikke føre til et andet resultat, at den pågældende advokat ikke længere var part i den retssag, hvorunder editionsbegæringen blev fremsendt, idet begæringen var rettet mod vedkommende, der således blev direkte involveret i tvisten om udlevering af materialet.