Emner

Underemner
 • Forholdet til andre end klienter og modparter (20)
  • Offentlige myndigheder (2)
  • Retten (6)
  • Skønsmænd (2)
  • Vidner (2)
  • Øvrige tredjemænd (5)   Vis sagsresuméer
   • Advokaten havde groft tilsidesat god advokatskik ved at afvise at deltage i en kollegial samtale (dom)
   • Ikke i strid med god advokatskik, at advokat afventede editionskendelse, før han udleverede klientkonto- og bogholderioplysninger til kurator (dom)
   • Ikke i strid med god advokatskik, at advokat ikke vejledte klientens daværende samlever i forbindelse med dennes underskrivelse af en ægtepagt på advokatens kontor (kendelse)
   • Om en advokats udtalelser i en tv-udsendelse (kendelse)
   • Uanset at der ikke forelå et klientforhold, udgjorde det en tilsidesættelse af god advokatskik, at advokaten ikke fulgte op på henvendelser. (kendelse)