Ikke i strid med god advokatskik, at advokat ikke vejledte klientens daværende samlever i forbindelse med dennes underskrivelse af en ægtepagt på advokatens kontor

Sagsdato: 29. februar 2016
Sagstype: kendelse

Resumé:
Advokatnævnet fandt, at en advokat ikke havde tilsidesat god advokatskik ved ikke at havde vejledt klientens daværende samlever i forbindelse med signeringen af en ægtepagt på advokatens kontor. Advokatnævnet lagde bl.a. vægt på, at der var tale om en ikke uoverskuelig ægtepagt.