Uanset at der ikke forelå et klientforhold, udgjorde det en tilsidesættelse af god advokatskik, at advokaten ikke fulgte op på henvendelser.

Sagsdato: 13. november 2015
Sagstype: kendelse

Resumé:
Selvom der ikke var etableret et klientforhold, udgjorde det en tilsidesættelse af god advokatskik, at en advokat, der var administrator for en andelsboligforening, ikke fulgte op på henvendelse fra en andelshaver om muligheden for at forfølge et krav imod lejere, der var fraflyttet lejligheden. Advokatnævnet fandt, at advokaten burde have præciseret for andelshaveren, hvilken bistand han som administrator for andelsboligforeningen kunne påtage sig. Dette gjaldt især, når advokaten tidligere i korrespondance med andelshaver havde givet andelshaveren en forventning om, at han kunne rådgive i relation til kravet mod lejerne.