Emner

 • Interessekonflikter (59)   Vis sagsresuméer
  • Advokat befandt sig i en interessekonflikt ved at påtage sig en sag for en klient, efter at advokatkontoret dagen forinden havde haft en telefonisk drøftelse med modparten vedrørende samme sag. (dom)
  • Advokat befandt sig i en interessekonflikt ved at repræsentere en klient i en forældreansvarssag, idet hun tidligere havde repræsenteret modparten i en forældremyndigheds- og straffesag (kendelse)
  • Advokat befandt sig i interessekonflikt ved at lade sig beskikke som bistandsadvokat for sin klients datter i en sædelighedssag mod klientens tidligere samlever (dom)
  • Advokat befandt sig i interessekonflikt ved repræsentation af en fond i en sag mod den tidligere fondsbestyrelse (dom)
  • Advokat havde befundet sig i en interessekonflikt i forbindelse med udfærdigelse af en overdragelsesaftale (kendelse)
  • Advokater havde tilsidesat god advokatskik ved at påtage sig en advokatundersøgelse, og advokatselskabet havde ikke krav på salær. Højesteret stadfæstede nævnets kendelse. (dom)
  • En advokat havde befundet sig i en interessekonflikt ved først at være antaget af et forsikringsselskabet til at repræsentere en bankledelse i forbindelse med et eventuelt erstatningsansvar, hvorefter han - da forsikringen afviste at dække kravet mod ledelsen, og ledelsen anlagde sag mod forsikringsselskabet - repræsenterede forsikringsselskabet mod ledelsesmedlemmerne. (dom)
  • En advokat, der fungerede som retsmægler, befandt sig ikke i en interessekonflikt (kendelse)
  • Forskellige advokatkontorer i samme lejlighed (responsa)
  • Interessekonflikt ved kædesamarbejde (kendelse)
  • Klage over bobestyrer befandt sig i en interessekonflikt m.v. (kendelse)
  • Klage over bobestyrer befandt sig i en interessekonflikt m.v. (kendelse)
  • Kurators mangelfulde habilitetserklæring og sen anmodning om udpegning af ad hoc kurator (kendelse)
  • Nyeste praksis om interessekonflikter (artikel)
  • Således som opdraget var afgrænset, var der ikke interessekonflikt (kendelse)
  • Udstrækningen af interessekonfliktreglernes anvendelsesområde ved samarbejde mellem advokatfirmaer (kendelse)
  • Virksomhedsansat advokat og jobskifte (responsa)