Nyeste praksis om interessekonflikter

Sagsdato: 23. september 2015
Sagstype: artikel

Resumé:
Artikel bragt i Advokaten 7/2015 - s. 36-37.

Skrevet af Cecilie Holt Nielsen og Hanne Christensen, Advokatnævnets sekretariat.

Reglerne om interessekonflikter er centrale i relation til overholdelse af god advokatskik. Advokatnævnet har inden for de seneste måneder haft lejlighed til at træffe afgørelse i en række sager, hvor interessekonfliktreglerne på forskellige retsområder har været i spil.