Udstrækningen af interessekonfliktreglernes anvendelsesområde ved samarbejde mellem advokatfirmaer

Sagsdato: 6. maj 2014
Sagstype: kendelse

Resumé:
Advokat A, der driver selvstændig advokatvirksomhed, og som hovedarbejdsområde inden for sit specialistområde driver virksomhed med rådgivning af et mindre antal advokatfirmaer, herunder Advokatfirma B, befandt sig ikke i en interessekonflikt, selv om advokat A undtagelsesvis havde et direkte klientforhold til en virksomhed, og Advokatfirma A repræsenterede modparten i den aktuelle sag.