Advokat befandt sig i interessekonflikt ved repræsentation af en fond i en sag mod den tidligere fondsbestyrelse

Sagsdato: 6. januar 2016
Sagstype: dom

Resumé:
Højesteret stadfæstede, at en advokat havde tilsidesat god advokatskik ved at påtage sig at repræsentere en fond i en retssag anlagt mod fondens tidligere bestyrelsesmedlemmer, selvom en advokat fra samme advokatfirma tidligere havde repræsenteret fonden i forbindelse med, at Civilstyrelsen havde iværksat en undersøgelse af bl.a. bestyrelsesbeslutninger, der var begunstigende for de pågældende bestyrelsesmedlemmer.