Forskellige advokatkontorer i samme lejlighed

Sagsdato: 3. maj 2016
Sagstype: responsa

Resumé:
Den omstændighed, at to advokatkontorer lå i samme ejerlejlighed, indebar ikke, at de måtte anses for et kontorfællesskab, da kontorerne havde forskellige adresser og hver sin indgang, ingen fælles telefon, brevpapir eller hjemmeside samt ingen fælles bogføring, server, IT-system eller arkiv.