Emner

Underemner
 • Interessekonflikter (59)
  • Bistand til begge parter (13)
  • Egen interesse (2)
  • Inkasso for eget salær (0)
  • Jobskifte (8)
  • Manglende orientering om interesskonflikt (3)
  • Sager mod egen klient (3)
  • Tidligere repræsenteret begge parter (11)
  • Tidligere repræsenteret modparten (5)   Vis sagsresuméer
   • Advokat befandt sig i en interessekonflikt – advokatkontorerne fremtrådte udadtil som samarbejdende advokater (dom)
   • Ej i strid med god advokatskik, at advokaten påtog sig at være advokat for modparten under en bopælssag (dom)
   • Kædesamarbejde. En advokat handlede i strid med god advokatskik ved ikke at udtræde af sagen (dom)
   • Om risikoen for at advokaten kan benytte fortrolige oplysninger del 1 (kendelse)
   • Repræsentation af en klient i en sag, hvor advokatkontoret tidligere havde repræsenteret modparten. (dom)
   • Udtræden på grund af interessekonflikt (2)