Advokat befandt sig i en interessekonflikt ved at repræsentere en klient i en forældreansvarssag, idet hun tidligere havde repræsenteret modparten i en forældremyndigheds- og straffesag

Sagsdato: 20. august 2018
Sagstype: kendelse

Resumé:
En advokat befandt sig i en interessekonflikt eller i nærliggende risiko herfor ved at repræsentere klagers modpart i en forældremyndighedssag. Advokaten havde tidligere repræsenteret klager i en forældremyndighedssag og en straffesag, og Advokatnævnet fandt, at klager med føje kunne frygte, at fortrolige oplysninger, som han havde givet advokaten i forbindelse med de tidligere sager, kunne bruges i den efterfølgende sag, som advokaten varetog for klagers modpart.