Emner

Underemner
 • Domstolsprøvelse af nævnets afgørelser (10)   Vis sagsresuméer
  • Advokatetik under domstolsprøvelse (artikel)
  • Domstolenes prøvelse (artikel)
  • Grov overtrædelse af god advokatskik ved på et dagblads facebookside at fremsætte beskyldninger mod vidner i en verserende straffesag. Højesteret stadfæstede Advokatnævnets kendelse (bøde 100.000 kr.) (dom)
  • Opdrags- og prisoplysninger til en forbruger i en sag med retshjælpsdækning (dom)
  • Principal ansvarlig for sin advokatfuldmægtiges obligatoriske efteruddannelse (dom)
  • Principal var ansvarlig for advokatfuldmægtigs opslag i Facebookgruppe (dom)
  • Sagsomkostninger pålagt indklagede advokat (kendelse)
  • Sagsomkostninger ved unødig procesførelse (artikel)
  • Spørgsmål om kompetence kan prøves ved domstolene (artikel)
  • Tjekliste til beslutning om domstolsprøvelse (artikel)