Spørgsmål om kompetence kan prøves ved domstolene

Sagsdato: 17. december 2014
Sagstype: artikel

Resumé:
Artikel bragt i Advokaten 10/2014 - s. 43.

Skrevet af Tine Rønde, juridisk konsulent i Advokatnævnets sekretariat.

Højesteret har i august 2014 truffet afgørelse om, at en klager i medfør af grundlovens § 63 kan få prøvet spørgsmålet om Advokatnævnets kompetence ved domstolene.