Sagsomkostninger pålagt indklagede advokat

Sagsdato: 9. januar 2015
Sagstype: kendelse

Resumé:
Retten fandt, at advokaten var erstatningsansvarlig ud fra særreglen i retsplejelovens § 318 om sagsomkostninger ved unødig procesførelse, idet advokaten først under domstolssagen og i en samtidig genoptagelsesanmodning til nævnet fremkom med nye, væsentlige oplysninger, hvilket medførte, at Advokatnævnet afsagde en ny kendelse om ophævelse af den oprindelige kendelse og frifindelse af advokaten.