Advokatetik under domstolsprøvelse

Sagsdato: 15. marts 2016
Sagstype: artikel

Resumé:
Artikel bragt i Advokaten 2/2016 - s. 38-39.

Skrevet af Vibeke Tarpgaard, souschef i Advokatnævnets sekretariat.

Er det i strid med god advokatskik, at advokaten under proceduren i retten kalder modparten en ‘løgner’, når det bliver sagt i harme? Skal advokaten afklare, om erhvervsklientens retshjælpsforsikring dækker omkostninger i sagen? Og kan advokaten modregne et beløb i salæret, når han ved en fejl har fået sendt penge fra retten? I første halvår af 2015 prøvede domstolene 35 af Advokatnævnets kendelser.