I strid med god advokatskik, at en advokat ved sin henvendelse til modpartens vidner forud for vidneafhøringen ikke gjorde det klart, at vidnerne ikke var forpligtet til at udtale sig til advokaten.

Sagsdato: 31. januar 2022
Sagstype: kendelse

Resumé:
Advokatnævnet fandt, at advokaten havde handlet i strid med god advokatskik ved ikke i forbindelse med sine henvendelser til modpartens vidner forud for den egentlige vidneafhøring at have oplyst vidnerne om, at de ikke havde pligt til at udtale sig til advokaten. Nævnet fandt imidlertid, at advokaten ikke i øvrigt for så vidt angik indholdet eller hyppigheden af sine henvendelser til vidnerne havde tilsidesat god advokatskik.