Salær for indledende udenretligt arbejde retshjælpsforsikring

Sagsdato: 9. maj 2022
Sagstype: responsa

Resumé:
En advokat opnåede dækningstilsagn hos klientens retshjælpsforsikring, og advokaten accepterede derved vilkårene for retshjælpsforsikring. Dækningstilsagnet blev meddelt før udstedelse af første faktura. Det var overfor Responsumudvalget ikke godtgjort, at der fra advokatens side skulle have været udført et indledende udenretligt arbejde, som kunne faktureres og kræves betalt ud over retshjælpsdækningen, i det omfang som advokaten havde krævet/faktureret.