Beskikkelse deponeret, nævnet ej kompetence

Sagsdato: 23. april 2013
Sagstype: kendelse

Resumé:
Advokatnævnet fandt, at da en tidligere advokats titelbrug tidsmæssigt lå efter deponeringen af advokatbeskikkelsen, var nævnet ikke kompetent til at behandle klagen over den pågældendes brug af advokattitlen. Advokatnævnet afviste klagen, jf. retsplejelovens § 147 b, stk. 1, e.c.