Klage over dansk advokat, der drev advokatvirksomhed i Spanien

Sagsdato: 26. oktober 2017
Sagstype: kendelse

Resumé:
Advokaten havde under dansk og spansk advokattitel bosat sig i Spanien, hvorfra hun drev advokatvirksomhed. Idet Advokatnævnet fandt, at sagen ikke havde tilknytning til advokatens advokatvirksomhed i Danmark, havde nævnet ikke kompetence til at behandle klagen, og klagen blev på den baggrund afvist efter dens beskaffenhed