Klager som søgte rådgivning med henblik på at opnå patent på sine to opfindelser måtte vurderes som erhvervsdrivende

Sagsdato: 11. september 2014
Sagstype: kendelse

Resumé:
Nævnet fandt, at klager, som henvendte sig til advokatfirmaet med henblik på at opnå patent på sine to opfindelser, idet han ønskede at kunne bruge og udvikle sine opfindelser erhvervsmæssigt, ikke var forbruger (dissens).